FJORDSHOP

_BD_9462_2500.jpg

Ved  fjorden finn du Fjordshopen, med sal av billettar til Loen Skylift, suvenirar, klede frå Skogstad Sport, kioskvarer, ein liten kafe og mykje anna spanande. Her kan du også leige truger og stavar.

Kontakt: Tlf. 909 99 992   E-post: fjordshop@alexandra.no


20190220_143020.jpg

LOEN ACTIVE FJELLBUTIKK

Utleige av kjelkar og truger, samt sal av luer, buffar og diverse anna.

Kontakt: Tlf. 57 87 58 00. E-post: post@loenactive.no