20. mai 2017 opna Loen Skylift - eit av dei største og mest storslåtte reiselivsprosjekta i Norge. Hoven Restaurant er lokalisert på 1011 m.o.h., og ligg heilt ute på kanten av fjellet. Dette er blitt ein av Norges mest spektakulære restaurantar med 350 sitjeplassar, to store vestvende uteterrassar og takterrasse på 1010 m2. Hoven Restaurant er eit 100% eigd dotterselskap av Hotel Alexandra, og tek med seg lang erfaring og gode tradisjonar i drifta av restauranten.

 

RESTAURANTMEDARBEIDARar

Frå ca. 15. februar til 31. oktober har vi ledig 2-3 fulle stillingar, og frå slutten av mai til medio august treng vi ytterlegare 4-5 sommarhjelper i restaurant og bar.

Du må vere over 18 år for å arbeide i restauranten, og over 20 år for å arbeide i baren. Fint om du har relevant kompetanse og erfaring. Vi søkjer etter personar som har ei genuin glede og stoltheit over å yte service, og skape gode opplevingar for våre besøkjande.

Arbeidstid etter norsk tariff. Restauranten og baren sine opningstider varierer med sesong. Mykje jobbing i helgar og feriar må påreknast. Vi tilbyr ein innhaldsrik og spanande arbeidsdag i eit godt arbeidsmiljø.

Søknad med CV sendast snarast til jarle@alexandra.no. For meir informasjon kontakt dagleg leiar i Hoven Restaurant Jarle Grov, tlf. 906 39 001.

Publisert 12. januar 2019