oversiktskart over loen

Turkart Hoven

Her er oversiktkart over turstiane som er skilta, merka og tilrettelagt frå Hoven. Les turbeskrivelsar her.

Vinterkart

Merk at løypeforhold og lengde på løyper vil variere etter vêret. Hald deg oppdatert på vår Facebook-side, eller på vår "live" side

Kome hit