_dsc0082.jpg

Bryllaup

Skal du feire noko eller gifte deg og leitar etter ei heilt spesiell ramme rundt markeringa? Saman med deg kan vi setje saman ein eigen meny, og tilpasse arrangementet til dine ynskje. Det er også mogleg å bruke restauranten utanfor ordinær opningstid for grupper over 20 personar. 

Kontakt oss, så finn vi saman fram til det rette opplegget for dykk.
Tel. 57 87 59 00 eller post@loenskylift.no